[1]
Eko Wahyudi and Riayatul Husnan 2022. Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Kota Probolinggo. Southeast Asian Journal of Islamic Education Management. 3, 2 (Nov. 2022), 233-246. DOI:https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i2.104.