Eko Wahyudi, and Riayatul Husnan. “Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 1 Kota Probolinggo”. Southeast Asian Journal of Islamic Education Management 3, no. 2 (November 9, 2022): 233-246. Accessed February 7, 2023. https://sajiem.iainponorogo.ac.id/sajiem/article/view/104.